Епизод 2 АБВ на балкон-градинарството

Мястото на балкона ми е ограничено и беше много важно да уцеля златната среда